Nie jesteś zalogowany, załóż darmowe konto

Regulamin

§ Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy sieci Internet mogą korzystać z serwisu plick.pl

2. Korzystanie z serwisu plick.pl oznacza szczegółowe zapoznanie się oraz akceptację postanowień niniejszego regulaminu, zarówno przez zarejestrowanych, jak i nie zarejestrowanych użytkowników serwisu

3. Użytkownikiem serwisu może być jedynie osoba pełnoletnia lub osoba powyżej 15 roku życia, jednak tylko za zgodą opiekuna oraz wyłącznie w jego obecności.

4. W ramach serwisu plick.pl świadczy się usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem pobrania plików z rozszerzeniem .mp3 lub .mp4 z serwisu YouTube

5. Serwis plick.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za pobierane pliki z serwisu YouTube, jak również za ewentualne problemy techniczne związane z ich pobieraniem

6. Korzystanie z serwisu plick.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika wymagań technicznych: stosowania oryginalnych i niezmodyfikowanych przeglądarek internetowych; włączonej obsługi języka JavaScript. Przy wyłączonej obsłudze języka JavaScript dostęp do serwisu może zostać całkowicie lub częściowo zablokowany; włączonej obsługi plików cookies.

7. Zabrania się uzyskiwania dostępu do strony plick.pl lub do jej zasobów w sposób zautomatyzowany, przez wykorzystanie zmodyfikowanych przeglądarek internetowych, programów typu boty, scrapery, itp. W przypadku wykrycia tego typu działań dostęp może zostać czasowo lub stale zablokowany.

8. Zabrania się ściągania poprzez serwis plick.pl z serwisu YouTube plików, które zawierają treści pornograficzne, treści nawołujące do przemocy, treści nazistowskie, antysemickie, rasistowskie, nawołujące do homofobii czy agresji wobec jakiejkolwiek klasy bądź grupy społecznej

9. Serwis plick.pl zastrzega sobie prawo do przerw technicznych podczas których część lub całość serwisu może być niedostępna dla zarejestrowanych bądź niezarejestrowanych użytkowników.

10. Za skutki wszelkich działań użytkownika w serwisie plick.pl, w tym w szczególności polegających na pobieraniu plików, odpowiedzialność ponosi wyłącznie zarejestrowany bądź niezarejestrowany użytkownik

11. Rejestrując się w serwisie, użytkownik zezwala na otrzymywanie na podany adres e-mail przesyłek reklamowych od właściciela serwisu plick.pl, jak również jego Partnerów

12. Administracja serwisu plick.pl dołoży wszelkich starań, by usługi dostępne w ramach niniejszego serwisu były najwyższej jakości oraz aby były świadczone w sposób nieprzerwany.

13. Serwis plick.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu spowodowane następującymi przyczynami: wynikłe awarie po stronie providerów łącz oraz serwerów (dostawcy łącz internetowych, awarie sieci energetycznej, awarie fizyczne serwerów); awarie spowodowane ingerencją osób trzecich; awarie związane bezpośrednio z siłą wyższą (klęski żywiołowe itp.).

14. Serwis plick.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia jakichkolwiek usług w dowolnym czasie

15. Użytkownik w każdym momencie może po zalogowaniu się na stronie plick.pl w swoim panelu użytkownika usunąć konto w serwisie, jak również może tego dokonać wysyłają wiadomość e-mail na adres plick@plick.pl z prośbą usunięcia konta. Wiadomość musi zostać wysłana z tego adresu, który Użytkownik chce usunąć

Polecamy odwiedziny naszych Partnerów: